អ៊ីរ៉ង់​ចង់​ជំរុញ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​ប​តិ្ដ​ការ​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN