គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​សេចក្តីសម្រេច សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​សំណុំរឿង យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ​ស្អាត នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ – CEN