ប្រជា​នេសាទ និង​អ្នកធ្វើដំណើរ​តាម​សមុទ្រ បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ នឹង​មាន​ភ្លៀង​ជោកជាំ ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​កូន​ព្យុះ​ – CEN