​ពិធីបុណ្យ​ចម្លែក​នៅ​ឥណ្ឌា យក​ក្បាល​បោក​លើ​ក្បាល អ្នកខ្លះ រយះ​ក្បាល​ដេកពេទ្យ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN