មៃ សុគន្ធ រិះគន់ លោក​ខេមរៈ​សិរី​មន្ត រឿង​ជិះ​អេ​លី​កុ​កទែរ​មក​ចុះ​កុងត្រា​រកស៊ី​ដី , សិរី​មន្ត ប្តឹង សុគន្ធ ទៅ​តុលាការ​ – CEN