នគរបាល​ស្រុក​ឯក​ភ្នំ សហការ​ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ តាម​ដីកា​របស់​តុលាការខេត្ត​កំពង់ចាម ដែល​លួច​អាគុយ​ក្រុមហ៊ុន​មិត្ត​ហ្វូន​ – CEN