បណ្តោយ​កូនស្រី​អាយុ ៥ ឆ្នាំ បើក​ម៉ូតូ អួត​គេឯង​​លើ​ដង​ផ្លូវ​យ៉ាង​មោទនភាព លទ្ធផល​ត្រូវ​… (​វីដេអូ​) – CEN