ស្ថានភាព​ទឹក​ទន្លេមេគង្គ​ខេត្ត​ក្រចេះ ហក់​ឡើង​កម្ពស់​កម្រិត​ជិត​ប្រកាសអាសន្ន​ហើយ​ – CEN