​ប្រជា​នេសាទ “​លោះ​ព្រលឹង​” នឹង​សភាវៈ​ចម្លែក​ចេះ​កាត់​អណ្តាត​… ចោល​ដោយ​ខ្លួនឯង​! (វីដេអូ) – CEN