​បុរស​៣​នាក់​ត្រូវបាន​បាញ់សម្លាប់ រួច​ចង​ព្យួរ​នឹង​ឧបករណ៍​ស្ទួ​ច បន្ទាប់​ចោទប្រកាន់​រំលោភ​សម្លាប់​ក្មេងប្រុស​អាយុ ១០ ឆ្នាំ​ – CEN