គ្រូបង្វឹក​បាល់ទាត់​និង​ក្មេង​ជាប់កុន​ក្នុង​រូងភ្នំ​បីនាក់ បាន​ក្លាយជា​ជនជាតិ​ថៃ​ យ៉ាង​ពេញលេញ​ – CEN