ថៃ​ប្រកាស​សាលក្រម​ដាក់ពន្ធនាគារ​១១៤​ឆ្នាំ ចំពោះ​សង្ឃ​មួយអង្គ​ដែល​បាន​បោកប្រាស់​និង​លាងលុយកខ្វក់​ – CEN