វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​សម្រាប់​ខេត្ត​កំពត ដើម្បី​កសាង​ធនធានមនុស្ស ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ សម្រាប់​គោលដៅ​ទេសចរណ៍​នៅ​តំបន់ឆ្នេរ​ – CEN