ឃាត់ខ្លួនបានស្រ្តី៣នាក់ជួញដូរដោយខុសច្បាប់ នូវសារធាតុញៀន នៅក្រុងតាខ្មៅ – CEN