ចាប់​លែងៗ​យក​តែ​លុយ អ្នក​ចាប់​មុខ​ដដែល អ្នកលក់​មុខ​ដដែល ករណី​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ជួញដូរ​សត្វព្រៃ នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ – CEN