ឳ​ពុក​ម្ដាយក្មេក​ប្រធានាធិបតី Trump ទើបបាន​ផ្ដល់​សញ្ជាតិ​អាមេរិក​ – CEN