ស្រវឹង​ចំ​ស្រា​កា​ចមក​និយាយ​បង្អាប់​ថា ​ជួសជុល​រថយន្ត​មិនល្អ​ទាល់តែ​២-៣​ខ្វែវ​ ធ្លាយ​ពោះ​ចូល​ពេទ្យ​នៅ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN