បុរស​ជា​ឪពុក​រង់ចាំ​ប៉ូលិស​យូរពេក សម្រេចចិត្ត “​ដាក់ទោស​” ពួក​អាវ៉ាសែ នាំគ្នា Sex កណ្តាល​ទីលាន​កម្សាន្ត​របស់​ក្មេងៗ (​វីដេអូ​) – CEN