បវរកញ្ញា​ពិភពលោក Miss Global2017 ចូលរួម​ចែករំលែក​ក្តីស្រលាញ់​ – CEN