មន្ត្រី​មន្ទីរ​ជំនាញ​ចុះ​ជីក​ស្តារ​ប្រឡាយ​មេ​នាំ​ទឹក​សង្គ្រោះ​ស្រូវ​ជូន​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិ​-​ឃុំ​-​ស្រុក​-​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ដែល​ប្រឈម​និង​បញ្ហា​កង្វះ​ទឹក​ – CEN