ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ផ្លូវជាតិ​មួយចំនួន​ដែល​នៅ​តែ​ទទួល​ការគំរាមកំហែង​ពី​ទឹកជំនន់ និង​ចែក​អំណោយ​មនុស្សធម៌​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​រង​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​ក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN