វាសនា​មិន​នឹកស្មាន​ដល់ របស់​អ្នកប្រមាញ់​កំណប់​ក្រោម​ដី មិន​អាជីព​ម្នាក់​…! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN