កូរ៉េខាងជើង ផ្អាក​ទទួល​ក្រុម​ភ្ញៀវទេសចរ​មកពី​ប្រទេស​ចិន​ – CEN