កូរ៉េខាងត្បូង​ផ្ដល់ជំនួយ​ឱ្យ​ឥណ្ឌូណេស៊ី 500.000 USDដើម្បី​ស្ដារ​ផលវិបាក​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​ – CEN