​គ​.​ជ​.​ប ៖ ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​អស់ហើយ , បន្ទាប់​ពី​ការប្រកាស​លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន ៧២​ម៉ោង គណបក្ស​នយោបាយ​អាច​ប្តឹង​បាន​ – CEN