បដិសេធចោល ហើយ​លើកលែង​ការផាកពិន័យ ទៅលើ​បុគ្គល​៥​នាក់ និង​បើកផ្លូវ​តវ៉ា​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យុទ្ធនាការ​ម្រាមដៃ​ស្អាត​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ – CEN