សភាវៈ​ចម្លែក​ដូចជា​ចង្កោម​មែកឈើ តែ​វា​ រេ​រាំ​​ ពត់ពេន​ មិន​ឈប់​ឈរ​មើល​ទៅ​គួរឲ្យ​… ខ្លាច​ (វីដេអូ) – CEN