អ្នកចូលរួម​បោះឆ្នោត​នីតិកាល​ទី​៦ មាន ៨៣,០២​ភាគរយ​, គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ទទួល​បាន​ជាង​៤​លាន​សំឡេង​ – CEN