ក្មេងស្រី​ថៃ​អាយុ​១១​ឆ្នាំ ដែល​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​ម៉ាឡេស៊ី​អាយុ​៤១​ឆ្នាំ​ប្រពន្ធ​ពីរ ឥឡូវនេះ ស្ថានភាព​នាង​យ៉ាងណា​ហើយ​!! – CEN