អាណិតណាស់! ដើរ​ទៅយក​កូន​ចេញ​ពី​សាលា ស្រ្តី​ម្នាក់​ត្រូវ​ចោរ​ឆក់​ខ្សែក ស្តាយ​និយាយ​​លែង​ចេញ (វីដេអូ) – CEN