​ប្រើ​យាន្ត​កង់​៣ ដឹក​រថយន្ត ហើយ​ខំ​ចង​ក្រណាត់​ក្រហម​ឲ្យគេ​ដឹង តាម​ច្បាប់​ក៏​នៅ​ត្រូវ​… ពិន័យ​! (វីដេអូ) – CEN