រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ហាម​មិន​ឲ្យ​សង់​សំណង់​អត់​ច្បាប់ នៅតាម​តំបន់ឆ្នេរ និង​សង់​រំលោភ​ដី​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​ – CEN