លោក ខាន់ សាវឿន ចុះ​លុប​រូបលោក ពី​ស្លាក​គណបក្ស​រួបរួម​ជាតិ​ – CEN