ក្រសួង​ធនធានទឹក​៖ ទឹក​ទន្លេមេគង្គ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​, ក្រចេះ និង​កំពង់ចាម ចាប់ផ្តើម​ស្រក​ចុះ​ – CEN