រដ្ឋាភិបាល Selangor នឹង​ផ្តល់រ​ង្វាន់​លើកទឹកចិត្ត ២៤០ ដុល្លារ សម្រាប់​គូ​ស្វាមីភរិយា​រៀបការ​មុន​អាយុ​៣៥​ឆ្នាំ​ – CEN