​ស្ត្រី​ដែល​មាន​ជើងវែង​បំផុត​នៅ​អា​មេ​រិច ត្រូវ​ធ្លាប់​គេ​សើចចំអក​ថា ជា​សត្វ​កវែង តែ​ឥឡូវ​នាង​គឺជា​ ​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត​ដ៏​ជោគជ័យ​ – CEN