បុរស​វ័យ ៧៨​ឆ្នាំ រស់​នៅលើ​កោះ​ម្នាក់ឯង​ជិត ៣០​ឆ្នាំ​ – CEN