រដ្ឋសភា Zimbabwe ចាប់ផ្តើម​នីតិវិធី​ចោទប្រកាន់​ទោស​ចំពោះ​ប្រធានាធិបតី Mugabe ធ្វើឲ្យ​ប្រធានាធិបតី​រូបនេះ​លាលែង​ពីមុខ​តំណែង​ជា​ផ្លូវកា​រហើយ​ – CEN