ចោរម្នាក់ចូលប្លន់ធនាគារមួយនៅបាងកក គំរាមជាមួយគ្រាប់បែកក្លែងក្លាយយកលុយអស់ជិត ២ ពាន់ដុល្លារ – CEN