ករណី​សម្លាប់​មនុស្ស​មួយ​គ្រួសារ រួច​ដុត​ផ្ទះ​បំផ្លាញ​ភស្ដុតាង​ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​៤​នាក់​ – CEN