កម្លាំងចម្រុះ ចុះ​ចាប់​ឈើ​ប្រណីត​ទាក់​ទុក ជិត​២០​ម៉ែត្រ – CEN