ឃាត់​ខ្លួន​ជន​ជាតិ​ថៃ ២​នាក់ ជា​មួយ​នឹង​គ្រឿង​ញៀន ៣០៦,៤ក្រាម បញ្ជូន​ទៅ​តុលា​ការ​ខេត្ត​ – CEN