​បុរស ២​នាក់​ប្រឈម​នឹង​ខ្លា ២​ក្បាល ខណៈ​កំពុង​ជិះ​ម៉ូតូ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ ប្រទេស​ឥណ្ឌា (វីដេអូ) – CEN