ស្រណោះ​ណាស់​! កូន​កំលោះ​-ក្រមុំ ត្រូវ​បង្ខំ​ចិត្ត​រៀបការ​លុយ​ទឹក​ក្នុង​ព្រះ​វិហារលិចលង់ (វីដេអូ) – CEN