ករណី​ឃាតក​ម្ម​សម្លាប់​មនុស្ស​ផ្តាច់​ពូជ ៖ មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ពន្លឺ ទោះ​បីឃាត់​ខ្លួន​មនុស្ស ​៤​ នាក់​ មកសាកសួរក្តី – CEN