កាណូត​ពីរ​គ្រឿង បើក​ពេល​យប់ គ្មាន​ភ្លើង​បំភ្លឺ ហើយ​បុក​គ្នា បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់ – CEN