អាស្រម​លោក​តាគង់ យាយដើង ទីសក្ការៈបូជា នឹឹង​ចាប់​ផ្តើម​សាង​សង់​ពង្រីក​ថ្មី​នៅ​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​ – CEN