ត្រីរាប់លាន​ក្បាល​លោតគេច​ចេញ​ពី​ទឹក​សមុទ្រ​… ដោយ​សារមូល​ហេតុ​ម្យ៉ាង (វីដេអូ) – CEN