បាក់​ស្ពាន​នៅ​អ៊ីតាលី​បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាងតិច​៣០​នាក់​ស្លាប់​ – CEN