​បុណ្យ​សមុទ្រ​ឆ្នាំ​២០១៨ ធ្វើ​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​ – CEN